BHP

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi we wszystkich firmach, dotyczą każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska począwszy od prezesa firmy – pracodawcy a skończywszy na robotnikach. Szkolenia te wynikają z Kodeksu Pracy na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,z późn. zm.3).

BHP PRZY UŻYTKOWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz dla osób nadzorujących ich pracę, czyli pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym udzielenia I pomocy, osobom które uległy wypadkowi.


Metodyka instruktażu stanowiskowego:
Szkolenie z zakresu metodyki  instruktażu stanowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest przewidziane stosownie do § 11 ust. 5 dla osób wyznaczonych przez pracodawcę, kierujących pracownikami, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania