Brukarz

Cel kursu:

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu montera nawierzchni drogowych oraz przekazanie słuchaczom wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu brukarza.


Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem w wyniku którego Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania