Formularz on-line

Imię
Nazwisko
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)
Miejsce urodzenia
NIP
PESEL
Telefon kontaktowy
e-mail

Płeć:

Kobieta Mężczyzna

Jaki kurs/szkolenie cię interesuję?
Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach