Środki ochrony roślin

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie dla osób stosujących i nabywających środki ochrony roślin zaliczanych do toksycznych i bardzo toksycznych.


Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 14 godzin.


Cel kursu:
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego użytkowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz nabycie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 5 lat.

Szkolenie prowadzone jest zarówno dla osób, które pierwszy raz przystępują do szkolenia (podstawowe) jak i osób, które odnawiają uprawnienia (uzupełniające)

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania