Kontakt


Adres korespondencyjny i siedziba biura:

Centrum Kształcenia i Zarządzania
ATUT Spółka z o.o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek

biuro czynne:

pn-pt w godz. od 8oo do 16oo

Dane Spółki:

Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Spółka z o.o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek

KRS 0000375425
NIP 8883095083
REGON 340859319


tel/faks (54) 236 14 40

Jerzy Linert – prezes Zarządu

Adam Linert – specjalista ds. prawnych i administracyjnych

Rafał Ruciński - specjalista ds. IT i szkoleń

Małgorzata Skibińska - Dankowska – inspektor ds. bhp  i zamówień publicznych

Anna Smużewska - Landyszkowska – specjalista ds. kadr i szkoleń

Joanna Lewandowska - specjalista ds. kadr i bhp

 

 

 

E-mail: biuro

www.ckizatut.com.pl

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach