Kontakt

Dane Spółki:
Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Spółka z o.o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek
KRS 0000375425
NIP 888-309-50-83
REGON 340859319
tel/faks (54) 236 14 40

Jerzy Linert – tel.: 606-704-576
Prezes Zarządu
Adam Linert – tel.: 663-378-603
Specjalista ds. prawnych i administracyjnych
Małgorzata Skibińska – Dankowska – tel.: 696-701-745
Inspektor ds. bhp i zamówień publicznych
Anna Smużewska – Landyszkowska – tel.: 698-165-028
Specjalista ds. kadr i szkoleń
Joanna Lewandowska – tel.: 602-163-053
Specjalista ds. kadr i bhp
Formularz kontakowy