Kurs na spawaczaUczestnicy:


Uczestnikiem szkolenia może zostać każdy zainteresowany, który ma ukończony 18 rok życia i minimum podstawowe wykształcenie. Przed rozpoczęciem kursu na spawacza wymagamy przedłożenia przez Uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w organizowanym przez nas kursie.
 
Zakres tematyczny:

Każdorazowo podczas naszych szkoleń zakres tematyczny pozostaje zgodny z wytycznymi stworzonymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Na zajęciach przekazujemy wiedzę z zakresu BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także zapoznajemy uczestników z zasadami szkolenia i egzaminowania. Przeprowadzamy również instruktaż wstępny. Po części teoretycznej uczestnicy mają okazję zdobyć umiejętności praktyczne.
 
 
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:
  • technikami pracy,
  • wykorzystywanymi technologiami,
  • materiałami,
  • procesem przygotowania do pracy.


Cel szkolenia:

Kurs na spawacza ma przede wszystkim na celu praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu. Kończy się egzaminem tworzonym według ścisłych wytycznych. Nasze szkolenia tworzone są z zachowaniem aktualnych norm i przepisów, dlatego podczas zajęć uczestnicy zdobywają tylko wiedzę, która rzeczywiście będzie przydatna – zarówno na egzaminie, jak i podczas praktyki zawodowej.

Wydawane dokumenty po ukończeniu szkolenia:
Każdy kurs na spawacza kończy się odpowiednim egzaminem. Jego pomyślne zaliczenie umożliwia nam wydanie odpowiednich uprawnień, a także świadectwa egzaminu, które pozostaje ważne również poza granicami naszego kraju.

Zapraszamy do pobrania i uzupełnienia naszego formularza zgłoszeniowego w celu zapisania się na szkolenie.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach