Kurs na spawaczaCel kursu:


Kurs na spawacza ma przede wszystkim na celu praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu. Kończy się egzaminem tworzonym według ścisłych wytycznych. Nasze szkolenia tworzone są z zachowaniem aktualnych norm i przepisów, dlatego podczas zajęć uczestnicy zdobywają tylko wiedzę, która rzeczywiście będzie przydatna – zarówno na egzaminie, jak i podczas praktyki zawodowej.


Uczestnicy (warunki przyjęcia):

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako spawacz

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie kończy się egzaminem, po którym uczestnikom wydawane są książeczki i certyfikaty Instytutu Spawalnictwa.

Ośrodek działa na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach o numerze 677/2017, który uprawnia do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W- 14/IS - 17.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach