Oferta

Nasza oferta ukierunkowana jest w trzy kategorie: szkolenia, doradztwo i nieruchomości. Doradztwo i nieruchomości zostały opisane w podzakładkach, natomiast szkolenia jako bardziej szeroka dyscyplina wymaga rozwinięcia.

Prowadzimy szkolenia (otwarte oraz zamknięte) dla spółek,MSP, stowarzyszeń, instytucji, jednostek organów administracji publicznej oraz osób prywatnych.

Staramy się tak dopasować program i metody szkolenia, aby były one najbardziej efektywne dla danej grupy szkoleniowej.
W naszej pracy stawiamy na jakość!

Czego wymaga od nas rynek?

Rynek wymaga dziś ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Aby nadążyć za uciekającym światem trzeba postawić na GOW (Gospodarkę Opartą na Wiedzy). O sukcesie firmy decydują nie tylko znane produkty, fabryki czy innowacje ale przede wszystkim ludzie. Największą obecnie wartość dodaną na rynku tworzą współpracownicy o wysokich kompetencjach i nastawieniu na ciągłe uczenie się oraz podnoszenie swoich kwalifikacji.
Jak doprowadzić do tego by nie tylko przyciągnąć do firmy najlepszych, ale zapewnić im ciągły rozwój oraz podnosić ich kompetencje zawodowe – to nader aktualne pytanie dla wielu organizacji.

Dlaczego warto się szkolić?

Szczególnie w dobie „wojny o talent” najcenniejsze inwestycje, to trafne inwestycje w zasoby ludzkie. Wyniki badań mówią, że rezultaty firm które stawiają na rozwój oraz mają mocną organizację HR przynoszą nie tylko trzykrotnie wyższe zyski dla akcjonariuszy czy właścicieli, ale mają przede wszystkim bardziej zaangażowanych współpracowników. Dlatego trzeba inwestować w rozwój w firmie.

Z pewnością słyszeli Państwo o promowanej przez Komisję Europejską koncepcji life long learning. Chodzi w niej o ciągłe podnoszenie kwalifikacji, ale też o wzięcie samemu odpowiedzialności za swój rozwój intelektualny i zawodowy.
A że na rozwój jesteśmy skazani, to nie ulega wątpliwości. Wszystko przez ten niesłychany postęp, przez dynamiczne zmiany, jakie widzimy wszędzie dokoła – nie tylko w ekonomii czy na rynku pracy. Kto stale nie pogłębia swojej wiedzy, ten szybko wypada z gry.

Na łamach jednego z biznesowych dzienników przeczytałem, że analfabetami XXI wieku są ci, którzy nie chcą się uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Wszak wczorajsze osiągnięcia dzisiaj są już przeżytkiem, a z trudem przyswojone nawyki po pewnym czasie wróżą klęskę.

Ale wiedza zawodowa to nie wszystko. Polscy menedżerowie są na ogół świetnie przygotowani merytorycznie , za to ich słabym punktem są tzw. kompetencje miękkie.

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleniowej „Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Spółka z o.o.”?

Ponieważ staramy się by szkolenia trafiały  w realne potrzeby rozwojowe. Bardzo ważne jest tu zastanowienie się jakie kompetencje są potrzebne w organizacji i jakie metody rozwojowe dobrać, by współpracownicy firmy mogli efektywnie rozwijać siebie, a dzięki temu także biznes.
Szkolenie rozpoczynamy od określenia potrzeb w trakcie spotkania oceniającego (badanie ankietowe i wywiad). Bierzemy pod uwagę obecny poziom kompetencji (oceniony w feedbacku 360 stopni) oraz zakładamy poziom by móc dostarczyć zadania na najwyższym poziomie. Dobór kompetencji do rozwoju powinien brać pod uwagę także zakładane kierunki rozwojowe.
Jesteśmy firmą elastyczną, która prowadzi tzw. szkolenia „szyte na miarę”. Oznacza to, że potrafimy dopasować szkolenia do  wymagań i potrzeb klienta. W tym celu tworzymy zindywidualizowany program szkolenia odpowiadający jego potrzebom.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Nasza oferta szkoleniowa udostępnia szkolenia od poziomu współpracownik, poprzez menedżera zespołów, aż po osoby zarządzające firmą. Każdy może znaleźć tu szkolenia, które są obowiązkowe na danym poziomie lub dowolnego wyboru – w zależności od potrzeb rozwojowych.

Metodyka pracy

Po przeanalizowaniu badania potrzeb rozwojowych ustalamy zindywidualizowany program. Od układu programu zależy czas trwania szkolenia.

Proporcje przeprowadzania szkolenia to 40% wykładów (teorii) i 60% warsztatów (ćwiczenia, testy, scenki), które są w stanie rozwijać współpracowników, a co za tym idzie podnosić efektywność ich działań.
Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Dodatkowe zalety – stawiamy na jakość!


Szkolenia motywują i integrują!
Szefowie firm oczekują, że zdobyte przez pracowników podczas szkoleń umiejętności lub wiedza przyniosą firmie wymierne korzyści. I tak właśnie powinno być. Ważne jest tutaj, żeby wyrobić w sobie nawyk stosowania w praktyce wiedzy nabytej na szkoleniu. Dlatego warto monitorować efekty szkolenia w miejscu pracy i wracać co pewien czas do wspólnych ćwiczeń poznanych na warsztatach. W celu badania efektywności szkolenia istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z osobą prowadzącą szkolenie, czy też indywidualne konsultacje.

Dziękuję za zapoznanie się z ofertą i życzę sukcesów.


Garść statystyki:
Dokształcamy się cztery razy rzadziej niż Brytyjczycy, siedem razy rzadziej niż Szwedzi i pięć razy rzadziej niż Niemcy – wynika z badań Unii Europejskiej. Mimo braku nawyku ciągłego zdobywania wiedzy u polskich pracowników widać już pewien postęp...


Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach