Operator pilarki


Uczestnicy (warunki przyjęcia):

- osoba, która ukończyła 18 lat
- osoba posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie
- osoba, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatoraZapewniamy:

- materiały szkoleniowe,
- niezbędne środki ochrony osobistej (kaski, spodnie i nogawki antyprzecięciowe),
- pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocniczeSposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem w wyniku którego Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

Podstawy prawne:


Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania


 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach