Operator sprzętu ciężkiegoCel kursu:


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom – uczestnikom kursu wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z ciężkim sprzętem. Kursanci poznają konstrukcję maszyn ciężkich.
Zakres tematyczny, który zostanie poruszony na szkoleniu to wiedza o eksploatacji, dokumentacji technicznej, bhp, silnikach spalinowych oraz inne zagadnienia związane z zawodemUczestnicy (warunki przyjęcia):

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako operator.

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, po którym otrzymuje się książeczki i certyfikaty.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach