Outsourcing BHP

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.
Zgodnie z Kodeksem Pracy:
“Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”  Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.
Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.


Klientom naszym zapewniamy:

  • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
  • poufność wszelkich danych
  • indywidualne podejście do każdego z klientów

   

  Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.


 • W ramach współpracy proponujemy:

  • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
  • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • sporządzanie rocznych analiz stanu BHP,
  • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP,
  • udział w wykonywaniu badań środowiskowych,
  • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
  • zgłaszanie firm do PIP i PIS,
  • nadzór prewencyjny PPOŻ

  DODATKOWO PROWADZIMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ FIRM OBEJMUJĄCĄ PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH, KART WYNAGRODZEŃ I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE STOSUNKIEM PRACY, OPRACOWANIA REGULAMINÓW PRACY, WYNAGRODZENIA, FUNDUSZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.