Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

SZKOLENIE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt. 3, pracodawca jest obowiązany wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Ustawa obejmuje wszystkie firmy, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników.

Umiejętność ratowania ludzkiego życia jest sprawą pierwszoplanową. Szansa na przeżycie ofiar wypadków lub osób ulegających nagłym zachorowaniom zależy od natychmiastowej pomocy udzielonej przez ludzi znajdujących się w miejscu zdarzenia. Temu celowi służy szkolenie z zakresu udzielania I pomocy.

Celem szkolenia jest pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy – wg nowych przepisów oraz przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabywane umiejętności: – przygotowanie do wykonywania szybkiego badania wstępnego, oceny poszkodowanego oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych- wdrożenie absolwenta do współpracy z lekarzami i służbami ratowniczymi.

Uczestnicy:
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care – CPR) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).
Szkolenie przygotowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnego fantoma, kolorowych zdjęć, folii, filmów instruktażowych, opatrzonych komentarzem kompetentnego.

zarezerwuj termin