Pracownik remontowo - budowlanyCel kursu:


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom – uczestnikom kursu wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
Kursanci zapoznają się również z przepisami bhp.

 
Uczestnicy (warunki przyjęcia):

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- zaświadczenie lekarskie

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem w wyniku którego Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.


Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach