Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

SZKOLENIE

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów, które wykonują badania narażenia osób i stanowisk pracy na promieniowanie jonizujące.

Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 8 godzin.

Cel kursu:
Celem szkolenia dla osób zatrudnionych w warunkach działania promieniowania jonizującego jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie; przepisów bhp związanych z wykonywaną pracą, ekspozycją na promieniowanie jonizujące i ryzyka zawodowego związanego z tą ekspozycją oraz metod ochrony przed nim, postępowanie w razie wypadku lub w sytuacjach zagrożeń.

zarezerwuj termin