Szkolenia na wózki widłowe

Cel kursu:


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych.

Zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej zgodnie z programem zarejestrowanym w Akademii Urzędu Dozoru Technicznego (Nr 15/12/2016/W-J || 12/12/2016/W-U || 13/12/2016/BG)


Uczestnicy (warunki przyjęcia):

 

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako operator wózków jezdniowych

- wskazane jest również posiadane prawo jazdy.


Podstawy prawne:

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach