Szkolenie pole elektromagnetyczne

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących i pracujących w sąsiedztwie urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 16 godzin.

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne.

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania