Uprawnienia energetyczneCel kursu:
Celem szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno - pomiarowe) jest zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru oraz zapoznanie słuchaczy z przepisami oraz innymi wymaganiami obowiązującymi aktualnie w zakresie montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych sklasyfikowanych w odpowiednich grupach, w zakresie Gr. I,II,III.


Kategorie uprawnień:


GRUPA I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
- urządzenia elektrotermiczne,
- urządzenia do elektrolizy,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- elektryczna sieć trakcyjna,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


GRUPA II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9GRUPA III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generator gazu
- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
- urządzenia do magazynowania paliw gazowych
    sieci gazowe rozdzielcze o cieśn. nie wyższym niż 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niz 5 kPa
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
- turbiny gazowe
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w wyniku którego Uczestnicy otrzymują Świadectwo kwalifikacyjne.
*Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują uprawnienia kwalifikacyjne.

*. - czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne może wynosić do 30 dni.


Formularz zgłoszeniowy (word) - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) - plik do pobrania

 

 

Szkolenia

Doradztwo

biznesowe

BHP

doradztwo i szkolenia

Zarządzanie

nieruchomościami

Dla rolników

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

Rekrutacja

szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kadry

prowadzenie spraw kadrowych w firmach