Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Cel kursu:
Celem szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno – pomiarowe) jest zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru oraz zapoznanie słuchaczy z przepisami oraz innymi wymaganiami obowiązującymi aktualnie w zakresie montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych sklasyfikowanych w odpowiednich grupach, w zakresie Gr. I,II,III.

Kategorie uprawnień:

GRUPA I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczna sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

GRUPA II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

GRUPA III – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generator gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  sieci gazowe rozdzielcze o cieśn. nie wyższym niż 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niz 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w wyniku którego Uczestnicy otrzymują Świadectwo kwalifikacyjne.
*Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują uprawnienia kwalifikacyjne.

*. – czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne może wynosić do 30 dni.

zarezerwuj termin