Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

ADR

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Cel kursu:

Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego opracował umowę dotyczącą przewozu niebezpiecznych materiałów w transporcie drogowym. Każdy kierowca, który podejmuje się przewozu tego typu towarów musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz szczegółową wiedzę na temat przebiegu transportu oraz postępowania w różnych sytuacjach.

Celem kursu ADR jest gruntowne przygotowanie uczestników do egzaminu na odpowiednie uprawnienia, które umożliwią mu realizowanie przewozu materiałów niebezpiecznych zarówno w kraju, jak i w transporcie międzynarodowym. Proponujemy kursy ADR podstawowe oraz na cysterny, które może być wykonane po zdobyciu uprawnień podstawowych.

Uczestnicy:

Aby zapisać się na organizowane przez naszą firmę kursy ADR należy mieć ukończone 18 lat. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia szkolenia jest również posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Czas trwania:

  • 24 godzin – podstawy
  • 16 godzin – cysterny

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Absolwent po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Uprawnienia ważne są przez 5 lat.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu szkolenia i egzaminu.
Zapewniamy książki i materiały szkoleniowe.

W celu zapisania się na nasze szkolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo poniżej oraz uzupełnić go zgodnie ze stanem faktycznym i dostarczyć do naszej firmy.

zarezerwuj termin