AUTOCAD

Kurs AutoCAD  

Kurs umożliwia poznanie obsługi programu i jego narzędzi w stopniu podstawowym, co w znacznym stopniu ułatwi pracę techników, inżynierów, projektantów i osób wykorzystujących program w celach zawodowych.

Metody realizacji szkolenia:

Konstrukcja kursu oparta jest na zajęciach praktycznych z wplataną w nie elementów teoretycznych.

Narzędzia i materiały dydaktyczne:

Kursant zapewnione ma stanowisko komputerowe, notatnik, długopis, materiały dydaktyczne.

Uzyskany dokument:

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN oraz certyfikat.

Cena:
800 zł

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania