Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Seminarium z dziedziny prawa, ochrony środowiska

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku  kierownikiem składowiska odpadów może być wyłącznie osoba, która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w w/w zakresie. Jest ono również jednym z warunków niezbędnych do uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów a tym samym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.

Organizowane seminarium przygotowuje do zdania egzaminu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. poz. 1186).

Seminarium jest opracowane i będzie prowadzone prze specjalistów z dziedziny prawa, ochrony środowiska i składowania odpadów oraz kończy się pisemnym próbnym testemSeminarium jest opracowane i będzie prowadzone prze specjalistów z dziedziny prawa, ochrony środowiska i składowania odpadów oraz kończy się pisemnym próbnym testem.

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli administracji oraz osób decyzyjnych w organizacji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z gospodarki odpadami.

Cel szkolenia:
Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, opartej na przykładach, w myśl ustawy o odpadach, obowiązujących aktów wykonawczych i stosownych interpretacji. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z wypełniania dokumentów na potrzeby ewidencji oraz zbiorczych zestawień o odpadach.

Zarezerwuj termin