MS Excel – średnio zaawansowany

Kurs Excel – średnio zaawansowany     

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zgłębić znajomość programu MS Excel. Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności obsługi i przygotowanie kursanta do efektywniejszego wykorzystywania programu MS Excel.

Adresaci szkolenia:

  • osoby znające program MS Excel w nieznacznym stopniu,
  • osoby, które chcą nauczyć się wykorzystywać program efektywniej,
  • osoby, które chcą nauczyć się stosowania poleceń, funkcji, raportów itp.

Metody realizacji szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie prowadzonego wykładu w części teoretycznej oraz wykonywania ćwiczeń w części praktycznej. Omawiane zagadnienia w postaci wykładu łączone są z tworzeniem w arkuszu kalkulacyjnym ćwiczeń utrwalających.

Narzędzia i materiały dydaktyczne:

Kursant zapewnione ma stanowisko komputerowe, notatnik, długopis.

Uzyskany dokument:

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Cena:
200 zł

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania