Nieruchomości

Zajmujemy się doradztwem i prowadzeniem spraw związanych z rynkiem nieruchomości oraz pełną obsługą w zarządzaniu nieruchomościami (nr licencji  – 7890). Pomagamy w rozwiązywaniu nietypowych problemów dotyczących nieruchomości.

Z chęcią też podejmiemy się prowadzenia procesu inwestycyjno – budowlanego. Mamy stałe kontakty z licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

DORADZTWO I PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy:

 • doradztwo w obrocie nieruchomościami,
 • sprawdzenie i regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • fachową obsługę transakcji,
 • pomoc w oszacowaniu wartości rynkowej nieruchomości,
 • pomoc w uzyskaniu obsługi prawnej,
 • pomoc w uzyskaniu obsługi notarialnej,
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzając nieruchomościami łączymy realizację postawionych przez właściciela nieruchomości celów przy równoczesnym zapewnieniu komfortu i wysokiego standardu dla najemców. Naszym zdaniem nieruchomości powinny generować jak najwyższe przychody poprzez negocjowanie poziomu wysokości czynszów najmu oraz kontrolę kosztów eksploatacyjnych nieruchomości.

Jako zarządca nieruchomości oferujemy:

 • reprezentowanie interesów właściciela w ramach udzielonego pełnomocnictwa przed najemcami, urzędami, bankami, sądami i innymi instytucjami
 • bieżącą obsługę najemców, w szczególności podpisywanie i rozwiązywanie w imieniu właściciela nieruchomości umów najmu,
 • rozliczenie najemców z czynszu najmu i innych opłat,
 • dokonywanie opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych,
 • obsługę rachunku bankowego (subkonta) właściciela nieruchomości w szczególności : kontrolowanie wpłat dokonywanych przez najemców oraz dokonywanie przelewów bankowych dla dostawców mediów i usług
 • prowadzenie konserwacji budynków i ich wyposażenia, doradztwa technicznego,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, oraz pełnej dokumentacji techniczej, administracyjnej i prawnej obiektu
 • negocjowanie, racjonalizację i kontrolę poziomu kosztów z dostawcami mediów,
 • koordynowanie i monitorowanie usług świadczonych przez podwykonawców,
 • nadzorowanie terminowości wszelkich opłat związanych z nieruchomościami,
 • realizowanie innych czynności związanych z zarządzaniem i administracją budynku, zleconych przez właściciela nieruchomości,

W celu omówienia szczegółów dobrej współpracy, zachęcamy do kontaktu z nami.