Obsługa i eksploatacja urządzeń i instalacji gazów medycznych

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami gazów medycznych oraz przygotowanie do zarządzania tymi wyrobami oraz opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie; obsługi urządzeń i instalacji służących do przesyłania gazów medycznych oraz ryzyka zawodowego związanego z eksploatacją tych urządzeń i instalacji, postępowania w razie wypadku lub sytuacji zagrożeń.

Uczestnicy:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie minimum podstawowe.
Czas trwania kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 32 godziny

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania