Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

OPERATOR

WÓZKÓW JEZDNIOWYCHPODNOŚNIKOWYCH

PROFESJONALNA KADRA WYKŁADOWCÓW

PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU W UDT

PRAKTYCZNA
WIEDZA

DOGODNE TERMINY szkoleń

Operatorem wózków jezdniowych może być jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia uzyskane po przeszkoleniu oraz przystąpieniu do egzaminu państwowego organizowanego w firmie szkoleniowej. Egzamin państwowy przeprowadzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie na operatora w ATUT przygotuje Cię do uzyskania uprawnień UDT dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Przygotowany akredytowany zakres szkolenia przez Urząd Dozoru Technicznego jest gwarancją przystąpienia do szkolenia, które w sposób teoretyczny i przede wszystkim praktyczny przygotuje Cię do egzaminu i wykonywania zawodu operatora.

WYMAGANIA

  • Ukończone 18 lat
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych

CZAS TRWANIA

Szkolenie na operatora wózków jezdniowych trwa 24 godziny

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin jest przeprowadzony w formie teoretycznej oraz praktycznej:

  • część teoretyczna – uczestnik egzaminu w formie ustnej przystępuję do części teoretycznej składającej się z pięciu losowych pytań – dwa z nich to pytania sprawdzające ogólną wiedzę, a pozostałe dotyczą kategorii uprawnień. Aby przejść do kolejnej części egzaminu należy odpowiedzieć na jedno z dwóch pierwszych pytań oraz dwóch z trzech pytań specjalistycznych.
  • część praktyczna – podczas tej części sprawdzane są umiejętności sprawnego poruszania się wózkiem i wykonania manewrów zgodnie z wytycznymi komisji UDT.

ZAŚWIADCZENIE ADR

Jako potwierdzenie kwalifikacji otrzymasz

  • zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu
  • uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

CENA

OD 700 ZŁ

KONTAKT

Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Sp. z o. o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek

NIP: 888-309-50-83 | REGON: 340859319 | KRS 0000375425 

Dlaczego warto wybrać Atut?

Od 15 lat oferujemy nasze doświadczenie w branży szkoleń zawodowych i obsługi firm. Realizujemy praktyczne szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu. Z naszych usług skorzystało już ponad 15 000 osób, które zainwestowały w pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

SKORZYSTAJ Z INNYCH SZKOLEŃ I KURSÓW

elektryk

KURS
ENERGETYCZNY
GRUPA 1

CENA: od 600 zł

atut_adr_cysterny

ADR - TOWARY NIEBEZPIECZNE
CYSTERNY

CENA: od 690 zł

forklift-835340_1920

KURS
WÓZKI
JEZDNIOWE

CENA: od 700 zł