Pracownik remontowo budowlany

Cel kursu:


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom – uczestnikom kursu wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
Kursanci zapoznają się również z przepisami bhp.


Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem w wyniku którego Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania