Sprzęt ciężki

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom – uczestnikom kursu wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z ciężkim sprzętem. Kursanci poznają konstrukcję maszyn ciężkich.
Zakres tematyczny, który zostanie poruszony na szkoleniu to wiedza o eksploatacji, dokumentacji technicznej, bhp, silnikach spalinowych oraz inne zagadnienia związane z zawodem

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako operator.

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, po którym otrzymuje się książeczki i certyfikaty.

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania