Doradztwo

DORADZTWO I KONSULTING

 • doradztwo w zakresie szkoleń i rozwoju w przedsiębiorstwach,
 • doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji zmian w przedsiębiorstwach,
 • doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia kadr w przedsiębiorstwach,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • konsulting w opracowywaniu strategii rozwoju w MSP
 • coaching dla kadry zarządczej i kierowniczej,
 • doradztwo gospodarcze i prawne,
 • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania spółek (cywilnych, handlowych),
 • doradztwo w zakresie administrowania, zarządzania oraz obrotu i pośrednictwa nieruchomościami,
 • konsultacje i prowadzenie spraw związanych z postępowaniem rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym (Spółki, Fundacje, Stowarzyszenia)
 • pisanie statutów fundacji i stowarzyszeń oraz umów spółek,
 • pisanie umów cywilnoprawnych,
 • pisanie skarg i zażaleń oraz reprezentowanie przed Urzędem.