Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

OFERTA

szkoleń

Szkolenia dla kadr

bezpieczenstwo

bhp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

bhp

bhp okresowe

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

ogolnobudowlany

bhp przy azbeście

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz dla osób nadzorujących ich pracę, czyli pracodawców i osób kierujących pracownikami.

smieci

gospodarowanie odpadami

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli administracji oraz osób decyzyjnych w organizacji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z gospodarki odpadami

outsourcing

OUTSOuRCING BHP

Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

controlling

CONTROLLING

Uczestnicy po szkoleniu zapoznają się z filozofią i narzędziami controllingu. Znajdą odpowiedzi na pytania: jak wdrożyć controlling, jak i po co budować nowoczesny i funkcjonalny budżet, jak znajdować „wąskie gardła” w działalności przedsiębiorstwa.

elektro

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli administracji oraz osób decyzyjnych w organizacji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z gospodarki odpadami

jonizowanie

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów, które wykonują badania narażenia osób i stanowisk pracy na promieniowanie jonizujące.

pomoc medyczna

pIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów, które wykonują badania narażenia osób i stanowisk pracy na promieniowanie jonizujące.

nieruch

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów ochrony środowiska, przedstawicieli administracji oraz osób decyzyjnych w organizacji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z gospodarki odpadami

Szkolenia zawodowe

chainsaw-1449875_1920

PILARZ-DRWAL
OPERATOR PILARKI

Celem edukacji jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

spawacz w masce

KURS
SPAWANIE

Kurs na spawacza ma przede wszystkim na celu praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu. Kończy się egzaminem tworzonym według ścisłych wytycznych.

cysterna

ADR - TOWARY NIEBEZPIECZNE

Celem kursu ADR jest gruntowne przygotowanie uczestników do egzaminu na odpowiednie uprawnienia, które umożliwią mu realizowanie przewozu materiałów niebezpiecznych zarówno w kraju, jak i w transporcie międzynarodowym.

elektryk

KURSY ENERGETYCZNE

Celem szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.

kucharz

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie do zawodu kucharza. Szkolenie ma zapoznać uczestników z nowymi trendami sztuki kulinarnej na stołach, przekazać praktyczne wskazówki dotyczące receptur potraw, ich kalkulacji oraz zestawienia kosztów.

kombajn

KOMBAJNY ZBOŻOWE PRASY ZBIERAJĄCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

Szkolenia certyfikowane

cropped-bulldozer-2195329_1920.jpg

KOPARKO
ŁADOWARKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

koparka

ŁADOWARKI
JEDNONACZYNIOWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

forklift-835340_1920

WÓZKI
JEZDNIOWE

Zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej zgodnie z programem zarejestrowanym w Akademii Urzędu Dozoru Technicznego​

walec

WALCE
DROGOWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

drill

NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

przecinarka

PRZECINARKI DO
NAWIERZCHNI DRÓG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

Brick Path Construction. Caucasian Construction Worker with Plate Compactor. Brick Paving Theme.

zagęszczarki i
ubijaki wibracyjne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

construction-3331438_1920

monter
rusztowań

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

suwnica

Wciągarki Wciągniki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

crane-3061328_1920

żurawie
przenośne

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi przeładunkowych, przenośnych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

zuraw2

podesty ruchome wolnobieżne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

bhp

podesty ruchome załadowcze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

Szkolenia dla rolników

ochrona roslin

środki ochrony roślin

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego użytkowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz nabycie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.

sor

stacja kontroli opryskiwaczy

Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza.

doradztworoslin

doradztwo w zakresie śor

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.​