Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

Kurs

ŻURAWIE PRZENOŚNE i przewoźne (HDS)

PROFESJONALNA KADRA WYKŁADOWCÓW

PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINU
UDT

PRAKTYCZNA
WIEDZA

DOGODNE TERMINY szkoleń

Do obsługi urządzeń transportu bliskiego niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień uzyskanych jedynie na podstawie szkolenia w akredytowanym ośrodku. Naszym celem jest przygotowanie każdego uczestnika szkolenia, aby mógł rozpocząć pracę operatora bez dodatkowego stresu w oparciu o zdobyte umiejętności i pewność pracy na urządzeniu. Przygotowaliśmy program i zakres szkoleniowy zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego wzbogacony o nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, aby Twoje przygotowanie do egzaminu było jeszcze lepsze i pewniejsze.

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia
 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Prawo jazdy kategorii B

Czas trwania kursu

Pełny program szkolenia składa się z:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 24 godzin zajęć praktycznych ze specjalistami

Czas trwania kursu

Żuraw przenośny i przewoźny to hydrauliczna dźwignica, potocznie zwana HDS-em. Jest zamontowana na podwoziu auta ciężarowego, a zasilanie układu siłowego, poruszającego mechanizmy i przenoszącego obciążenia, pochodzi z pompy hydraulicznej napędzanej silnikiem samochodu. HDS opisuje się głównie parametrami takimi jak: udźwig i wysięg. Sterowanie żurawiem wykonuje się:

 • manualnie z pulpitu zamontowanego na samochodzie,
 • zdalnie, za pomocą pilota, najczęściej z wykorzystaniem rozwiązań elektro-pneumatycznych.

Innym rozwiązaniem sposobu sterowania, jest umiejscowienie pulpitu sterowniczego przy siedzisku, zamocowanym do kolumny dźwigu HDS. Taka lokalizacja wpływa wydatnie na poprawę widoczności otoczenia ze stanowiska operatora.

Podstawową zaletą żurawia HDS jest możliwość nie tylko załadunku i rozładunku towarów ale także przemieszczania ich na duże odległości. Doskonale nadają się do transportu materiałów budowlanych, a dźwig może być wykorzystany nie tylko do rozładunku, ale także do przeniesienie materiału w miejsce jego wbudowania.

Żurawie przeładunkowe mogą być dedykowane do niektórych rodzajów prac i mogą być wówczas wyposażone w chwytaki lub inny osprzęt do, np. załadunku drewna.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego wliczony już jest w cenę szkolenia.

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego w formie teoretycznej oraz praktycznej:

 • część teoretyczna – uczestnik egzaminu w formie ustnej przystępuję do części teoretycznej składającej się z pięciu losowych pytań – dwa z nich to pytania sprawdzające ogólną wiedzę, a pozostałe dotyczą kategorii uprawnień. Aby przejść do kolejnej części egzaminu należy odpowiedzieć na jedno z dwóch pierwszych pytań oraz dwóch z trzech pytań specjalistycznych.
 • część praktyczna – podczas tej części sprawdzane są umiejętności sprawnego poruszania się wózkiem i wykonania manewrów zgodnie z wytycznymi komisji UDT.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi.

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim. 

CERTYFIKAT

Jako potwierdzenie kwalifikacji otrzymasz

 • zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu
 • uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

CENA

OD 850 ZŁ

KONTAKT

Centrum Kształcenia i Zarządzania ATUT Sp. z o. o.
ul. Wieniecka 34
87-800 Włocławek

NIP: 888-309-50-83 | REGON: 340859319 | KRS 0000375425 

Dlaczego warto wybrać Atut?

Od 15 lat oferujemy nasze doświadczenie w branży szkoleń zawodowych i obsługi firm. Realizujemy praktyczne szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu. Z naszych usług skorzystało już ponad 15 000 osób, które zainwestowały w pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

SKORZYSTAJ Z INNYCH SZKOLEŃ I KURSÓW

elektryk

KURS
ENERGETYCZNY
GRUPA 1

CENA: od 600 zł

drill

NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE

CENA: od 800 zł

forklift-835340_1920

KURS
WÓZKI
JEZDNIOWE

CENA: od 700 zł