Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

OPERATOR

WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości teoretycznych i wyrobienia umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych.

Zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej zgodnie z programem zarejestrowanym w Akademii Urzędu Dozoru Technicznego (Nr 15/12/2016/W-J || 12/12/2016/W-U || 13/12/2016/BG)

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy jako operator wózków jezdniowych
wskazane jest również posiadane prawo jazdy.

Podstawy prawne:

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

zarezerwuj termin