Szkolenia biznesowe

ORGANIZACJA

 • Zarządzanie czasem i efektywność osobista
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie sekretariatem
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Metody i techniki rekrutacji
 • Zarządzanie jakością

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo
 • Motywowanie
 • Rekrutacja
 • Kierowanie
 • Ocena
 • Praca w zespole
 • Team building – integracja
 • Skuteczna komunikacja w zespole
 • Komunikacja w firmie

SPRZEDAŻ I MARKETING

 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje
 • Obsługa klienta
 • Marketing i reklama
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Telemarketing
 • Perswazja
 • Plan marketingowy w Twojej firmie

PRAWO I FINANSE

 • Prawo
 • Controlling
 • Zamówienia publiczne
 • Unia europejska
 • Prawo pracy, bhp
 • Kodeks spółek handlowych
 • Nieruchomości

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

 • Komunikacja
 • Autoprezentacja
 • Kreatywność
 • Efektywność osobista
 • NLP
 • Skuteczne przywództwo
 • Prowadzenie  prezentacji
 • Profesjonalny manager
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Asertywność