Centrum Kształcenia
i Zarządzania
ATUT

DORADZTWO

DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Czas trwania i sposób realizacji kursu:
Całkowity czas trwania kursu to 24 godziny.

Cel kursu:
Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin. Szkolenie trwa 24 godziny, zajęcia przez 3 dni. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje obowiązujące przepisy prawne, środki ochrony roślin, ochronę roślin uprawnych, technikę ochrony roślin, środki ochrony roślin a ochrona środowiska, bhp, pierwszą pomoc przedmedyczną.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu:
Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW, które jest ważne 5 lat.

zarezerwuj termin