Szkolenia dla studentów

Bądź atrakcyjny na rynku pracy … 

Centrum Kształcenia i Zarządzania „ATUT” zlokalizowane przy ulicy Wienieckiej 34 we Włocławku, świadome wysokości bezrobocia wśród absolwentów w Polsce (21,2%*) wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom studentów.

Poszukujący pracy studenci oraz absolwenci lokalnych uczelni przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry mogą:

  • nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
  • nauczyć się pisania dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny),
  • nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,
  • poznać zasady asertywności i jej znaczenie w sferze prywatnej i zawodowej,
  • rozwijać kompetencje przydatne w życiu zawodowym i społecznym m.in. komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania,
  • zdobyć sprawność posługiwania się kompetencjami miękkimi tj.: umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, autoprezentacyjne,
  • zdobyć wiarę we własne siły i możliwości.

Absolwenci szkół wyższych szukają pracy najkrócej ok. 9 miesięcy, przy czym średnio jest to 11 miesięcy, zaś co dziesiąty bezrobotny na polskim rynku pracy posiada wyższe wykształcenie**.

Jakie są przyczyny trudności w znalezieniu pracy wśród osób, które w ciągu ostatnich 2 lat skończyły studia? 


Źródło: Badanie „Campus 2012, Pracuj.pl (N=3949, absolwenci, którzy wzięli udział w badaniu)

Pracodawcy informują, że kandydatom brakuje nie tylko kompetencji zawodowych, ale także kompetencji miękkich tj.: umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, pracy w zespole czy samoorganizacji – podkreśla prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Z badania wynika, że z końcem 2011 r. na rynku pracy było 1,5 mln absolwentów szkół wyższych. Stopa bezrobocia wśród osób, które ukończyły studia w ciągu ostatniego roku, wynosiła 21,2 %, wśród absolwentów z pięciu lat – 12,5 %***

Warto zatem zasięgnąć porady u specjalistów, zajmujących się doradztwem zawodowym oraz gwarantujących wysoką elastyczność i konkurencyjność na rynku pracy. Aby stać się poszukiwanym pracownikiem należy bowiem uważnie obserwować rynek, postawić na rozwój zawodowy i pamiętać, że każde wykształcenie to ATUT.

Centrum Kształcenia i Zarządzania „ATUT” prowadzi ponadto:

  • organizacje szkoleń zawodowych,
  • doradztwo zawodowe,
  • zarządzanie nieruchomościami.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (54) 236-14-40 lub mailowo: biuro@ckizatut.com.pl

* www.wyborcza.biz
** www.gazetaprawna.pl
*** wg danych GUS na 2011r.