Operator pilarki

Uczestnicy (warunki przyjęcia):

  • osoba, która ukończyła 18 lat
  • osoba posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie
  • osoba, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (kaski, spodnie i nogawki antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze

 

Sposób sprawdzenia efektów i rodzaj dokumentu:

 

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu z uwzględnieniem ćwiczeń i zakończone jest egzaminem w wyniku którego Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Podstawy prawne:


Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Formularz zgłoszeniowy (word) – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pdf) – plik do pobrania